Invicta – Nepropusni kamini

Invicta nepropusnu seriju odlikuje visoki kvalitet izrade, napredna tehnička rješenja kao i moderne linije dizajna.
Centralizovana jedinica za upravljanje sagorjevanjem sa jedinstvenom regulacijom nudi: * jednostavno i uravnoteženo upravljanje distribuiranim vazduhom, * bolja kontrola vatre (mini, normalna i maksimalna), * kontrolu potrošnje drveta, * čistije, efikasnije sagorjevanje, * pravilniji sekundarni protok vazduha za zaštitu stakla, * potpuni prekid protoka vazduha u slučaju dužeg isključivanja uređaja.
Vodootporni uređaj kompatibilan sa RT2012. Idealni za zgrade sa niskom potrošnjom (BBC) ili RT 2012. Uređaji su opremljeni centralizovanim ulazom za svjež vazduh na priključnoj mlaznici: * nema usisavanja vazduha u sobi, * moguća je direktna veza sa prostorom  ili kao spoljni usis vazduha. Posebno je efikasan i ekološki prihvatljiv. Neprekidni režim rada pri smanjenoj brzini obezbeđuje vreme rada od 3 sata bez intervencije.  Staklo sa otiskom postavljeno na spoljnoj strani vrata, nudi moderan stil i predivan pogled na plamen.