Koja je razlika između peći na pelet za topli zrak i termo peći za centralno grijanje?
Peć za grijanje toplim zrakom svu svoju snagu usmjerava na izmjenjivač toplog zraka kroz koji ga ventilator ispuvava u prostor, dok termo peć zavisno od modela zagrijava preko izmjenjivača toplu vodu, a može i ispuvavati topli zrak u prostor.

Koji tip peći odabrati, za grijanje toplim zrakom ili termo peć?
S obzirom na koncepciju stambenog prostora, njegovu površinu biramo potrebnu snagu peći i model, za grijanje toplim zrakom i za centralno grijanje, potreban preduslov za peći za centralno grijanje je da su instalirana grejna tijela.

Da li peć za centralno grijanje može raditi bez grejnih tijela?
Ne! Rad peći je moguć isključivo uz instaliran sistem za centralno grijanje.

Koja snaga peći je potrebna za moju površinu?
Zavisno od snage peći mogu se zagrijati odredjene površine, no treba uzeti u obzir i samu koncepciju objekta, lokaciju ugradnje, te izolaciju. Takođe, navedene snage se odnose za prostore visine 2,5-2,7 metara; Primjer: 6-7kW = 60m2, 8-9kW = 80m2, 10-12kW = 100m2

Koja snaga termo peći za centralno grijanje je potrebna za moju površinu?
Zavisno od snage peći mogu se zagrijati odredjene površine, no treba uzeti u obzir samu koncepciju objekta, lokaciju ugradnje, te izolaciju. Takođe, navedene snage se odnose za prostore visine 2,5-2,7 metara; Primjer: 14kW = do 100m2, 18kW = do 130m2, 22-24kW = do 160m2 Navedene površine mogu biti i veće u koliko se sistem kvalitetno instalira te uz korišćenje akumulacionih spremnika i mješajućih ventila.

Da li termo peć za centralno grijanje mogu koristiti za podno grijanje?
Ako se koristi u kombinaciji za podno i radijatorsko grijanje, potrebno je postaviti mješajući ventil za podno grijanje, a u koliko se koristi samo za podno grijanje minimalna temperatura koja se može puštati u pod je 40°C

Da li se odvod dima iz peći mora ugraditi u dimnjak ili je moguća fasadna ugradnja?
Odvod dima iz peći se može ugraditi u dimnjak, no nije uslov. Postoji mogućnost fasadnog priključka u nekoliko opcija ugradnje, od čega zavisi i cijena. Takođe je moguća ugradnja vodenog filtera. Sve navedeno se odnosi kako za peći na topli zrak tako i za termo peći za centralno grijanje, s obzirom da su svi modeli opremljeni ventilatorom za izbacivanje dimnih plinova.

Da li se dimovod može spojiti direktno u dimnjak na visini izlaza iz peći na pelet?
Da, moguće ga je direktno spojiti u dimnjak, no uz uslov da dimnjak ima vratašca i mogućnost čišćenja dimnjaka od peleta. U koliko to dimnjak ne ispunjava obavezno je korištenje standardnog dimovodnog kompleta koji se satoji od T-komada, kondenzacione posude s čepom, cijevi, koljena, adaptera za priključak u dimnjak ili fasadni proboj i silikonskih visoko temperaturnih ljepila. Sve navedeno neophodno je za pravilan rad peći te ujedno predstavlja sigurnosni dio peći u slučaju nestanka struje i sl.

Zašto je potrebno vršiti servis i kada?
Zavisno od modela peći servis se vrši nakon određenog broja sati rada. Na pećima za topli zrak to je najčešće 900-1000 sati rada, a na termo pećima 1200-1600 sati rada zavisno od postavki fabrike i koncepcije ložišta a i samom učinku peći. Kada se na display-u prikaže poruka “serv” potrebno je pozvati servisnu službu da u narednih 50-100 sati rada obavi servis na peći, iz razloga što je to predviđeno vrijeme kada se polako zapunjavaju pepelom kanali za protok zraka u ložištu te peć počinje otežano i sve lošije raditi a samim time smanjuje svoj učinak grijanja. Vršenjem redovnog servisa osiguravate sebi nesmetan i siguran rad vaše peći, a ujedno imate i produženu tekuću garanciju.

Da li mogu sam obaviti servis na peći?
Vršenje servisa potrebno je prepustiti za to osposobljenoj i ovlašćenoj osobi – serviseru iz razloga što je on upoznat s radom svih komponenti i jedini je sposoban kvalitetno izvršiti servis na njima. U iznimnim slučajevima dopušta se vršenje servisa strankama koje posjeduju određeno tehničko predznanje, sposobnost i želju za istim, te je za takve korisnike neophodno da pročitaju upute za obavljanje servisa na pećima za topli zrak prije pristupanja servisu i kontaktiraju servisnu službu za sva pitanja i nedoumice. Servisna služba skida sa sebe svaku odgovornost za nestručno obavljen servis, kao i za eventualne posledice pri daljem radu peći zbog nestručno obavljenom servisu. Servis na termo pećima za centralno grijanje nije dopušten od strane korisnika, već ga može izvršiti samo ovlašćeni serviser, jer u suprotnom korisnik gubi automatski garanciju. Korisnik peći može pridržavanjem po uputstvima za korišćenje i redovno održavanje uveliko doprinijeti lakšem periodičkom servisu peći nakon odrađenog servisnog intervala. Takođe uz pravilnu upotrebu i održavanje, korisniku se može produžiti garancija po obavljenom servisu.

Kolika je cijena servisa peći?
Cijena servisa zavisi od toga da li se radi o peći za topli zrak ili o termo peći za centralno grijanje. Cijena servisa peći za topli zrak je oko 50,00 €, silikonska ljepila u dimovodnim cijevima je po procjeni servisera i njihovoj dotrajalosti tj. izloženosti visokim temperaturama potrebno zamijeniti, a cjena zamjene silikonskih ljepila je 3,50 €. Cijena servisa termo peći za centralno grijanje iznosi 70,00 €, i takođe se primjenjuje zamjena silikonskih ljepila po potrebi. Redovan servis na peći uključuje; rastavljanje vanjske obloge peći, rastavljanje i čišćenje ventilatora i komore ventilatora za dimne plinove, rastavljanje unutrašnje obloge ložišta te čišćenje zračnih dimovodnih kanala i komora, čišćenje izmjenjivača za zrak, odnosno na termo peći izmjenjivača za vodu, rastavljanje i čišćenje dimovodnih cijevi te po potrebi zamjenu silikonskih ljepila, poništavanje servisne poruke i parcijalnih radnih sati, provjera parametara rada te ocjena opštog stanja peći kao preduslov za produženje garancije.
Svi ostali radovi koji nisu obuhvaćeni redovnim servisom, a tiču se; zamjene termo pletenica na posudi za pepeo, zamjeni unutrašnje i vanjske termo pletenice na vratima ložišta, zamjena stakla zbog neodržavanja, te zamjena svih ostalih neispravnih komponenti peći, a koje imaju za posljedicu nestručno korištene i neodržavanje POSEBNO SE NAPLAĆUJU prema važećem cjenovniku rezervnih djelova i djelova za održavanje peći. Na sve navedeno, u koliko se stranka nalazi van zone u kojoj ne postoji servisna služba naplaćuje se putni trošak 0,50€/km.
Praksa kompanije je da se prije sezone grijanja kontaktiraju sve stranke na udaljenim lokacijama i obavjeste o vršenju servisa na njihovom području kako bi se svima smanjio iznos za putni trošak.

Da li mogu koristiti peć kada se pojavi poruka “serv”?
Da, peć se može koristiti do dolaska servisera kao i obično. Što ako peć koristim povremeno pa se poruka servisa prikazuje svake dvije godine? Servis se vrši po isteku sati rada, kao i u slučaju korišćenja lošeg peleta i povremenog korišćenja isto se preporučuje izvršiti kontrolni servis jednom godišnje, kao i generalno čišćenje nakon sezone grijanja kako bi peć i dalje nesmetano radila.

Čuje se čudan zvuk i zujanje ventilatora za izduvavanje toplog zraka?
Budući da se ventilator nalazi u unutrašnjem dijelu peći prilikom dodavanja peleta u spremnik postoji vjerovatnoća da iz vreće izlazi dio peletne prašine te dolazi u kontakt s ležajem i motorom ventilatora za topli zrak, te se ujedno na ležaju i statoru / rotoru motora taloži prljavština, nakon nekog vremena motor počinje stvarati neugodne zvukove, takođe isto je moguće zbog povećane količine prašine u samom objektu, dlaka kućnih ljubimaca i sl.. U koliko se to dogodi potrebno je pozvati servisnu službu da izvrši rastavljanje i čišćenje istog.

Peć ubacuje previše peleta u gorionik za sagorijevanje?
Nekoliko je mogućih razloga za to:
– različit sastav peleta i njegovo sagorijevanje, u tom slučaju je potrebno podesiti parametre rada ventilatora za dimne plinove te unosa peleta (nakon podešavanja preporučuje se koristiti pelet istog dobavljača, u suprotnom potrebno je ponovno podešavati isto)
– bliži se servisni interval i kanali za protok zraka i dima su suženi od naslaga pepela te nije moguće kvalitetno sagorijevanje te se nakon nekoliko sati rada gorionik zapunjava nesagorjelim peletima
– prilikom lošeg održavanja i nepovlačenja poluge za čišćenje izmjenjivača, te čišćenju metalne pločice ispod izmjenivača začepljuju se prolazi za dim i zrak te ventilator ne može kvalitetno izvlačiti dim i zrak iz ložišta te takođe dolazi do zapunjavanja gorionika nesagorjelim peletima.

Peć je programirana za auto-paljenje i gašenje u željenom terminu ali ponekad se ne pokrene?
U slučaju da gorionik nije ispravno umetnut u sjedište nakon čišćenja peći prilikom paljenja kao i programiranog paljenja može se dogoditi da grijač neće upaliti pelet.

Grijač ne radi te nije moguće upaliti peć?
U slučaju da je grijač u kvaru te je potrebna njegova zamjena u međuvremenu je peć moguće upaliti na sljedeći način; napunimo gorionik za pelet ručno do pola nivoa, u prostor ispod gorionika postavimo kocku za potpalu i potpalimo je, zatvorimo vrata i pokrenemo peć na dugme za paljenje/gašenje, koristimo peć dalje prema standardnim uputama, do dolaska servisera.

Nestalo je el. energije, šta učiniti?
U slučaju kada dođe do nestanka el. energije prestaje unos peleta, zaustavlja se ventilator za dimne plinove kao i za topli zrak. Pelet koji se nalazi u ložištu izgorjet će do kraja. Po povratku el. energije na display-u se pokazuje poruka o nestanku el. energije (black out ili sl.), u koliko je nestanak trajao duže vrijeme i peć se ohladila po povratku el. energije peć započinje svoju fazu paljenja automatski i vraća se u postavke rada prije nestanka el. energije, a ako je nestanak kraći i peć se nije stigla ohladiti, započinje fazu gašenja, te potom ponovo fazu paljenja.

Da li peć mogu sam ugraditi, kako bi izbjegao cijenu ugradnje i putni trošak dolaska servisera?
U slučaju da korisnik želi sam ugraditi peć za topli zrak, to je dopuštenu uz uslove i poštovanje određenih pravila, a to su:
– potrebno je da stranka preuzme i detaljno prouči uputstva za samostalnu ugradnju dimovoda i peći na web stranici proizvodjača, te nas kontaktira za sve eventualne nejasnoće i nedoumice.
– da stranka ima neko osnovno tehničko znanje o principu rada i sastavljanju peći.

Termo peć za centralno grijanje nije moguće ugraditi samostalno!

Šta ako se dogodi kvar na peći?
U koliko se radi o kvaru u garantnom roku serviser je dužan u zakonskom roku od 15 dana od prijave kvara ili otkloniti kvar ili zamijeniti peć odgovarajućom zamjenskom, te snosi sve troškove popravke i putne troškove. U koliko peć nije pod garancijom sav trošak popravke i putnih troškova pada na teret korisnika.

Koliki je preporučeni pritisak kod peći za centralno grijanje?
Preporučeni pritisak je pri hladnoj vodi oko 1,3 bar, a pri temperaturi od 55-60°C je 1,8 bar. Pritisak možemo provjeriti u bilo kojem momentu pritiskom na dugme minus (-) pored display-a.

Staklo i ložište se jako prlja i obloženo je crnim slojem pepela?
U ovom slučaju dolazi do lošeg sagorijevanja, pa je potrebno podesiti parametre rada, loš kvalitet peleta ili se bliži servisni ineterval.

Čuje se zujanje – lupanje ventilatora za dimne plinove?
Nakon određenog vremenskog perioda rada na lopaticama ventilatora nakuplja se sloj pepela, te to dovodi do disbalansa samog ventilatora te se čije neugodan zvuk. Takođe moguće je da je komora ventilatora puna pepela zbog nedovoljno dobrog čišćenja izmjenjivača i ne povlačenja poluge i pločice za čišćenje istog. Potrebno je servisirati komponente.

Prikazala se poruka DEP FAIL / HIGH TEMP i peć se ugasila, pri poništavanju greške na dugme za paljenje/gašenje peć ne unosi pelet?
U slučaju bilo kakve anomalije u radu, a konkretno navedene poruke, greška-alarm se poništava pritiskom na dugme za paljenje/gašenje peći, a zapravo dvije greške od kojih je jedna za nedovoljan protok u dimovodu (DEP Fail) i druga za previsoku temperaturu u spremniku peleta (HIGH TEMP) potrebno je pritisnuti i resetovati dugme na zadnjoj strani peći gdje se nalazi zaštitna kapica. Pri pojavi ovih poruka – alarma, obavezno kontaktirati servisera kako bi se utvrdio razlog pojave greške.

Kako mogu provjeriti koliko radnih sati peć ima, kako bi planirao servis prije prikaza poruke?
Na modelima peći s tri dugmeta na display-u (- + i dugme za paljenje i gašenje), pritisnemo i držimo dugme -, zatim pritisnemo dugme za paljenje/gašenje, te puštimo oba dugmeta kada se na display-u pojavi naizmjenice poruka ut01 i dayX (zavisno o kojem je danu riječ), zatim pritisnemo dugme za paljenje/gašenje još tri (3) puta dok se na display-u ne pojavi naizmjenice poruka ut04 i vrijednost 00, zatim pritisnemo dugme + jednom da se prikaže 01, te zatim dugme za paljenje/gašenje, na display-u se ispisuje parcijalni broj radnih sati (od servisa do servisa). Na modelima sa 6 dugmadi i termo pećima, pritisnemo dugme SET, četiri (4) puta dok se na display-u ne pojavi poruka ut04 i vrijednost 00, zatim pritisnemo dugme + sa lijeve strane na display-u jednom da se prikaže 01, te zatim dugme SET, na display-u se ispisuje parcijalni broj radnih sati (od servisa do servisa). Za pregled istog na termo peći za centralno grijanje umjesto 01, potrebno je doći do broja 55, te pritisnuti dugme SET kako bi vidjeli parcijalni broj radnih sati.

Da li mogu sam podesiti unos peleta i broj okretaja ventilatora za dimne plinove?
Na termo peći za centralno grijanje je to moguće na sljedeći način; Pritisnemo dugme SET četiri (4) puta dok se na display-u ne pojavi poruka ut04 a u donjem displayu 00, zatim s dugmetom + s lijeve strane display-a idemo do broja 33, zatim pritisnemo dugme SET, te sad podešavamo unos peleta, prikazuje se poruka PELL, pritiskom na gumb + ili – na lijevoj strani povećavamo ili smanjujemo unos peleta u % kroz svih 9 snaga rada, vrijednost 0 je fabrička postavka, a moguće je podešavati vrijednosti od 0 prema -9 ili prema +9 (pomak za 1 označava promjenu od 5%) 45% u – ili 45% u +, kada smo to podesili, još jednim pritiskom na dugme SET prelazimo na podešavanje brzine okretaja ventilatora za dimne plinove, prikazuje se poruka FUMI, njega je također moguće smanjiti ili povećati u razmaku -45% do +45% zavisno od principa ugradnje, 0 predstavlja fabričku postavku tog parametra.
Na peći za topli zrak je to moguće na sljedeći način: Sve isto kao i na termo peći osim što se dolazi do ut04 i parmetra b9.