Invicta – Klasični kamini

Invicta klasični kamini su podijeljeni u tri kategorije: tradicionalni, moderni i sa uvlačećim vratima. Raspon termičke snage je od 7 do 18 kW. Opremljeni su sistemom čistog stakla koji usporava nakupljanje naslaga na staklu. Dovod vazduha iznad stakla stvara zaštitnu zavjesu. Pregrijan vazduh se pokreće duž stakla. Pokreće sagorevanje gasa i isparljivih materijala, čime štiti staklo od naslaga dima i čađi.
Niz ukrasnih obloga namenjeni su za ugradnju u kućište. Ostaju vidljiva samo ulazna vrata sa svojim pametnim i originalnim dizajnom, pružajući prigušeno, elegantno okruženje u kojem se može videti plamen.
Naizmjenično i produženo sagorjevanje od 3 sata. Uređaj može da mijenja naizmenično i produženi režim gorenja. Prekidni režim zahtjeva često dodavanje novog drveta. Naročito je uspešan i poštuje životnu sredinu. Prošireni režim gorenja sa malim plamenom omogućava 3 sata rada bez intervencije.
Nosač od nerđajućeg čelika dostupan je kao opcija za lakšu ugradnju ukrasnog ognjišta u njegovo kućište. Može se prilagoditi svim modelima ukrasnog ognjišta. Ubrizgavanje prethodno zagrejanog vazduha u komoru za sagorevanje Dodatni usis vazduha pozadi omogućava uništavanje ugljovodonika na visokoj temperaturi. Potpuno sagorevanje smanjuje zagađenje.