Invicta – Inserti

Invicta inserti raspolažu termičkom snagom od 8 do 18 kW. Ložišta su opremljena sa aksijalnim turbinama sa 2 brzine koje se ručno kontrolišu preko prekidača. Turbine se automatski pokreću od 50 ° C.
Uređaj može raditi naizmjenično u prekidnom ili produženom režimu sagorjevanja. Prekidni režim zahtjeva često snabdjevanje drvetom. Posebno je efikasan i ekološki prihvatljiv. Produženi režim sagorjevanja, pri smanjenoj brzini, omogućava radno vrijeme od 3 sata bez intervencije.
Manžete za distribuciju vazduha dostupne su kao opcija. Dodatni usis vazduha sa zadnje strane uništava ugljovodonike na visokoj temperaturi. Sagorjevanje je potpuno i zagađenje smanjeno. Staklo sa otiskom  postavljeno na spoljnoj strani vrata, nudi moderan stil i predivan pogled na plamen.
Sistem čistog stakla usporava zaprljanost stakla. Pregrijan vazduh se pokreće duž stakla. Pokreće sagorjevanje gasova i isparljivih materija, štiteći tako staklo od naslaga dima i čađi.