Na slici ispod možete vidjeti način korišćenja manuelnih kamina.