INFIRE je bezbjedna magija vatre bez dima, bez gasa i bez mirisa.

Infire ima tri linije bioetanol kamina: Infire, Slimfire i Simplefire.

Infire

Slimfire

Simplefire