Bio kamini postaju sve popularniji, zbog čega raste i broj proizvođača goriva na bioetanol. Porijeklo goriva može biti različito i to utiče na njegove kvalitete.

Jeste li sigurni da možete odabrati bioetanol gorivo koje je pravo za vaš kamin?

1. ŠTA JE BIOETANOL ZA KAMIN?

Bioetanol je etanol na biljnoj bazi, vjekovima poznat i kao etil alkohol (C2H5OH) je prozirna tečnost bez mirisa koja može da zapali.
Samo 96,6% višestruko rektifikovani etanol farmaceutske čistoće je pogodan za sagorevanje u kaminima.

Biomasa koja se koristi za proizvodnju bioetanolnog goriva.

Bioetanolno gorivo se dobija procesom fermentacije biljaka.

2. GORENJE U BIOETANOLSKIM KAMINIMA – RUČNO I AUTOMATSKO SA BEV TEHNOLOGIJOM

Iako je etanol uglavnom poznat po proizvodnji alkoholnih pića, može se koristiti i kao gorivo za bioetanol kamine.

a) GORENJE BIOETANOLA U MANUELNIM KAMINIMA
Upotreba bioetanolnog goriva u manuelnim kaminima ima svoje prednosti i nedostatke. Da biste raspalili vatru kod ručnih kamina, sipajte gorivo u korito i zapalite vatru. To je lak i brz proces. Međutim, plamen ima direktan kontakt sa gorivom i počinje da ključa. U slučaju ručnih kamina, gdje je gorivo u direktnom kontaktu s plamenom, kada temperatura dostigne približno 80°C, pare počinju izlaziti. Neki od njih se emituju u prostoriju.

b) GORENJE BIOETANOLA U AUTOMATSKIM KAMINIMA SA BEV TEHNOLOGIJOM
Ovaj fenomen se ne dešava u automatskim bioetanolnim kaminima, jer se oslanjaju na BEV (Burning Ethanol Vapours) tehnologiju. Tečni bioetanol pretvara se u pare etanola pomoću generatora pare. Zatim se pare transportuju do gorionika i sagorjevaju. Isparenja etanola se potpuno sagorjevaju, tako da nema neprijatnog mirisa u prostoriji i nema gubitka efikasnosti. Upotreba 100% bioetanolnog goriva za automatske kamine se ne preporučuje, jer može oštetiti električne komponente unutar kamina.

3. DA LI JE BIOETANOL EKOLOŠKO GORIVO?

Nusproizvodi sagorevanja bioetanola su vodena para i neznatna količina CO2. Ugljen dioksid zatim mogu apsorbovati biljke. Ovaj Net Zero proces sagorijevanja je značajna prednost u odnosu na druge opcije grijanja – posebno one zasnovane na fosilnim gorivima.

4. KAKO ODABRATI BIO ETANOL GORIVO ZA KAMIN?

Prilikom kupovine goriva obratite pažnju na ove podatke na etiketi:

 • bioetanol proizveden od biljaka u procesu višestruke rektifikacije,
 • 96-96,6% etil alkohola,
 • farmaceutske čistoće

Ove informacije se mogu naći na etiketi boce bioetanola ili u sigurnosnom listu. Sigurnosni list je obavezan dokument koji obezbjeđuje proizvođač. Sadrži informacije o hemijskom sastavu, svojstvima, smjernicama za transport i ostalo koje su u skladu sa propisima EU.

Na tržištu su dostupna i bioetanolna goriva niskog kvaliteta, iako na etiketi imaju sve važne podatke. Budite sigurni da ne kupujete bioetanol goriva koja su gelirana, mirisna ili obojena. Što je više želatinih i mirisnih supstanci u sastavu bioetanola, veća je vjerovatnoća da će te supstance sagoreti i ispustiti neugodan miris.

5. GDJE KUPITI GORIVO BIO ETANOLA?

Bioetanolno gorivo je sada opšte dostupan proizvod koji se može kupiti:

 • u online prodavnici proizvođača,
 • u online prodavnici, poput Amazona,
 • od prodavca kamina

6. POTROŠNJA I CIJENA

Potrošnja bioetanolnog goriva zavisi od dužine gorionika i visine plamena (ovo se može regulisati u automatskim gorionicima sa BEV tehnologijom). Gorionik dužine oko 1 m može potrošiti oko 1 l bioetanolnog goriva na sat.

Uz prosječnu evropsku nabavnu cijenu, operativni troškovi su oko 4,5 € po satu. U slučaju dužih gorionika, troškovi rastu proporcionalno.

Vrsta kamina također utiče na potrošnju bioetanolnog goriva. Automatski kamini sa BEV tehnologijom štede do 20% bioetanolnog goriva u poređenju sa svojim ručnim kaminima. To je zato što biogorivo u ručnim kaminima, bioetanol gorivo djelomično isparava u prostoriju. U slučaju automatskih kamina sa BEV tehnologijom 100% goriva se pretvara u pare i sagoreva. Postoji još jedna razlika između ručnih i automatskih kamina sa BEV tehnologijom. Potonji kamini vraćaju neiskorišteni tečni etanol iz generatora pare u glavni rezervoar. U međuvremenu u ručnom kaminu, etanol gorivo i dalje isparava.

7. KAKO SE PRAVI BIOETANOL?

Bioetanolna goriva se mogu podijeliti na ona biljnog porijekla i sintetička.

Biljna goriva se ekstrahuju iz poljoprivrednih proizvoda kao što su pšenica, šećerna trska, šećerna repa, itd. U prvoj fazi se odvija fermentacija saharida, što rezultira dobijanjem kaše. U daljoj fazi, kaša prolazi proces destilacije koji proizvodi 92% etanola i CO2. Nakon procesa destilacije, etanol prolazi kroz višestruki proces rektifikacije, zahvaljujući kojem se pročišćava i ojačava. Takav etanol ima jačinu od 96,6%. U završnoj fazi etanolu se dodaju supstance kako bi alkohol postao neprikladan za konzumaciju. Samo takva goriva se preporučuju za bio-požare.

Bioetanol na biljnoj bazi se također može dehidrirati korištenjem atomskih sita. Takav alkohol ima jačinu od 100%. Ne preporučuje se jer viši alkoholi koje sadrži izazivaju visoke nečistoće. Kao rezultat, ove nečistoće mogu uzrokovati neugodan miris i reagovati sa komponentama automatskog BEV kamina i dovesti do njihovog oštećenja.

Na tržištu postoje i etanol goriva koja se sintetički dobivaju iz etilena, proizvoda prerade nafte. Zbog toga se pri korišćenju ove vrste goriva može emitovati neobičan miris koji može negativno uticati na senzore u automatskom kaminu.

8. KOJE SU PREDNOSTI BIOETANOL GORIVA

Iako je cijena bioetanola nešto viša, on ima višestruke prednosti:

 • bez dima, čađi ili pepela,
 • ugljična neutralnost,
 • obnovljivi izvor energije,
 • kamini na bioetanol ne zahtijevaju instalaciju ventilacije,
 • može se koristiti u gradovima koji zabranjuju sagorevanje čvrstih goriva.

9. KOJE JE BIOETANOL GORIVO NAJBOLJE? SAŽETAK

Zaključno, bioetanolno gorivo je alkohol biljnog porijekla koji se može koristiti i za kamine. Unatoč velikoj ponudi goriva na tržištu, najbolja su:

 • samo od biljaka,
 • da je multidestilovan,
 • sa koncentracijom etilnog alkohola 96-96,6%,
 • proziran je i bez mirisa,
 • sa farmaceutskom čistoćom.

Samo kada se koriste ova goriva iz bioetanola, sagorjevanje je čisto, bezbjedno i ne proizvodi neprijatan miris.